išžįsti

išžįsti
išžį́sti K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, 62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, , L, 1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo Krš. Jau dabar veršis bus išžìndęs karvę: išžìnda i gulia priėdęs Jrb. Teliukas išžìnda visą pieną, nepalieka nei dėl vaiko Všk. Telyčiukė neišžìnda visko, tai jau i sviestuko susimušiau KzR. Telioko nerišu, tai išžìnda i išžìnda karvę Klt. Telukas išžìndęs mano karvę LKT385(Drsk). Prie teliukui tai do reikia dabotie – išžį́sta a neišžį́sta Švnč. Karvė pakelia koją ir išžìnda telukas Rod. | Didelė krupė karvę išžinda Štk. Ka rupkė karves išžìnda, tai visi žino, ale ka ji kartais i kumeles išžinda – tai štuka Vdk. Rupūžė išžinda karvių pieną LTR(Slk). Sako, laumės išžìndą pieną Dg. ^ Išžìndo kaip krupis karvę Pp. | refl. intr., tr. K, , Kin, Jrb, Aln, Vlk, Rdm, Dglš, Pv, Brb: Mūsų karvė įsimanė pati save išsižį́sti Š. Yra katro karvė išsižìnda pati Krs. Prie rago ir prie kojos lenta pririšt – nebegalia [karvė] išsižį́st Kri. Ožka ka išgudrėjo – išmoko pati save išsižį́st Krč. 2. tr. iščiulpti, išsiurbti: Kap inkanda gyvatė, kraują išžìnd’ (išžįsk) ir išspjaudai, ir būsi sveikas Aps. Šeškus kraują išžìnda ir griebia kitą vištą Dv. Anas (lokys) išžìndo mėsą, kraujį, liš liko kaulai (ps.) Lz. | prk.: Vel[nia]s protą buvo išžìndęs, kad ejau už tokio vyro Šts. Iš senės viliokai viską ištraukė, žį́ste išžìndo Krš. Vargas man visą sveikatą išžìndo Rod.prk. geriant iškošti: Aklieji vadai, kurie musę išžindžiat, o velbliūdą praryjat Ch1Mt23,24. Akli vadai, kurie išžindate uodus, o verbludą praryjate BtMt23,24. 3. intr. NdŽ, kurį laiką žįsti: Du mėnesiu jis (veršis) išžìndo Š. 4. tr. prk. nualinti: Dirva išžį́sta KI149. Neprieteliai žemę išžìndę KI149. Galiausiai žemę taipo išžinda (sviklai), kad nei jie patys, nei šiaip kas nebenor augti Kel1881,6. Arkliui sylą išžį́sti KI19. Ne apei tai mislyti turia ponai, kaip padoną išžįsti, bet kaip jam pagalbą daryti ant duonos brš. 5. refl. žr. įžįsti 5 (refl.): Tokia telyčia, – ir ilga, ir graži, ir išsižìndus, o neskelia, ir viskas Pv.
◊ iš pir̃što išsižį́sti KII144 sugalvoti, pramanyti ką nebūta: Jei nebus teisybės, iš pir̃što neišsižį̃s Šk.
\ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išžįsti — vksm. Veršiùkas neišži̇̀nda vi̇̀so pieno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išžindimas — išžindìmas sm. (2) KI145, NdŽ 1. SD420, S.Dauk, Sut, N → išžįsti 1. 2. NdŽ → išžįsti 3. 3. KI145 → išžįsti 4. žindimas; apžindimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužįsti — tr. K 1. viską išžįsti: Visą pieną veršis sužìndo DŽ1. ║ Pls prk. sugerti, sutraukti: Pavasarį saulelė drėgnumą greit sužìnda Klp. 2. refl. NdŽ žindant pasidaryti riebiam, įmitusiam: Veršis jau susižìndęs, gal pjauti Šts. 3. žindant suvarginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdervecyti — išdervẽcyti tr. iškneizoti, išterlioti: Košę tą išdervẽcyjo išdervẽcyjo i paliko Lkv. ║ negražiai išvalgyti: Išdervecijau putros bliūdalį Ggr. ║ išžįsti: Išžindo karvę, išdervẽcijo svetimas veršis Varn. dervecyti; išdervecyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrimsti — iškrim̃sti, ìškremta, iškrim̃to tr. 1. SD412, K, Š išgraužti, iškąsti; išvalgyti, išėsti: Kam tu, varly, šaukštą valgydamas iškrimtaĩ? Ds. Pagatava esti ir akis gyvoliams iškrimsti PP33. Bernai ropeles ravėjo, beravėdami iškrimto, net jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištalnyti — ištal̃nyti tr. išžįsti: Veršis karvę ištal̃nija čystai Ms. talnyti; ištalnyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištuinyti — 1 ištuĩnyti tr. J, Š išgerti; išžįsti: Vienas veršis alų ištuĩnijo, o antras karvę ištuĩnijo JI654. tuinyti; ištuinyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”